ธุรกิจแนวหน้าของประเทศ

ธุรกิจแนวหน้าของประเทศบนโลกออนไลน์

rainbow

ดาวน์โหลดเพลง ช่องทางหนึ่งของธุรกิจเพลงที่สร้างรายได้กับเจ้าของธุรกิจ

ในโลกแห่งนวัตกรรมที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นกลไกในการพัฒนาขับเคลื่อนระบบธุรกิจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและการติดต่อสื่อสารนั้น ถือเป็นพฤติกรรมหรือรูปแบบที่เหมาะสมในการนำมาปรับใช้กับธุรกิจในแขนงต่างๆ ซึ่งในความผันแปรของระบบเศรษฐกิจและสภาวะการดำรงชีพของสมาชิกสังคมโลกในปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้ว่าสื่อหรือกิจกรรมบันเทิงนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยจรรโลงพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์ให้เกิดการผ่อนคลายจากสภาวะสังคมในปัจจุบัน

image_thumb6

ดาวน์โหลดเพลง สามารถพบเห็นได้อย่างแพร่หลายในอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้รายได้ของการดาวน์โหลด Digital Content เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของผลงาน ศิลปิน และภาครัฐบาล ได้ให้ความสำคัญและร่วมมือกันผลักดันกระตุ้นเชิญชวนให้ผู้บริโภค หันมานิยมเลือกซื้อสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและลดเลิกสนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ประเภทคาราโอเกะ ภาครัฐฯ ได้มีแนวทางการสนับสนุนให้ บริษัทฯที่ประกอบธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธิ์ พัฒนาระบบการจัดเก็บลิขสิทธิ์ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น และบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่นำงานลิขสิทธิ์ไปใช้ต้องเคารพต่อสิทธิ์และทำการชำระค่าลิขสิทธิ์เป็นการตอบแทนก่อนการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจต่างก็มีความเข้าใจกันอย่างกว้างขวางและเคารพการใช้งานลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีนโยบายการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำละเมิดลิขสิทธิ์โดยจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลและดำเนินการปราบปรามและเฝ้าระวังผู้ละเมิดในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลในการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีผลกระทบต่อการการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างเป็นนัยสำคัญ สำหรับธุรกิจภาพยนตร์เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากปัญหาดังกล่าว เนื่องจากผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯในการเผยแพร่ลิขสิทธิ์ วีซีดี/ดีวีดี ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาการแพร่กระจายสินค้าวีซีดีเถื่อนตั้งแต่วันที่ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวไม่มีผลกระทบในเรื่องของมูลค่าที่ทำการตกลงซื้อขายกัน ทั้งนี้ ภาครัฐได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดอย่างจริงจัง โดยกำหนดให้วันที่ 26 เมษายน ของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (IP DAY) และได้บัญญัติให้ความคุ้มครองงานทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงได้มีการอนุมัติหลักการยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ที่ชูนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยแปลงทรัพย์สินทางปัญญาและวัฒนธรรมเป็นทุน ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนอย่างจริงจัง ทั้งมีการออกมาตรการป้องกันกดดัน ผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย สินค้าละเมิด รวมถึงผู้ให้เช่าอาคารสถานที่จำหน่ายให้ยุติการให้เช่าพื้นที่ ทั้งในเขตพื้นที่สีแดงและสีเหลือง อย่างเป็นรูปธรรม

 

แนวคิด สำหรับธุรกิจ SME

เห็นได้จากเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ต่างก็แสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถขายได้ในตลาดที่แข่งขันสูง หรือแม้แต่การทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารและตอกย้ำให้ผู้บริโภคศรัทธา จงรักภักดี และรู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้เป็นสาวกของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

เมื่อข้อมูลทางการตลาดมีความสำคัญต่อธุรกิจ จึงขอนำเอาข้อมูลที่ผู้ประกอบการท่านหนึ่งนำมาใช้และสามารถ ผลักดันให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้ ที่ตัดสินใจเลือกเอาแนวคิดในการทำงานมาฝากให้ท่านอื่น ๆ ได้เลือกนำไปปฏิบัติ เพราะเห็นว่าทฤษฎีการตลาดที่ถูกใช้กันอยู่ในขณะนี้อาจไม่ได้ผลมากนัก แต่การศึกษาประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จน่าจะเป็นกลยุทธ์ในการบริหารและจัดการข้อมูลทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกันว่าการตลาดนอกตำราจะสามารถนำพาธุรกิจขนาดย่อมให้เติบโตได้อย่างไร

เดินให้เร็วกว่าคู่แข่ง 1 ก้าว แม้ว่าแนวคิดนี้จะแนะนำให้เดินนำหน้าคู่แข่ง 1 ก้าว แต่ว่าการเดินนำล้ำหน้าคนอื่นหลาย ๆ ก้าวก็จะดีไม่น้อยเลยทีเดียว ดังนั้นธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจะต้องตั้งปณิธานและกำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีแนวคิดในการทำงานที่ล้ำหน้าคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีหน้าที่ใดในองค์กรจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจในการทำงานเพื่อให้มีผลงานใหม่ ๆ ให้คู่แข่งตาค้างเสมอ โดยเฉพาะความล้ำหน้าในสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าองค์กรของคุณเป็นผู้นำในธุรกิจนั้น ๆ หรือไม่

หากธุรกิจใดก็ตามไม่ได้มีเป้าหมาย ในเรื่องนี้ที่ชัดเจน ก็ต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมเป็นผู้ตามคนอื่นเสมอ ลองคิดดูว่าการเป็นผู้ตามในตลาดใดตลาดหนึ่ง ย่อมทำให้เกิดความสูญเสียเชิงการตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่สำคัญมีข้อแนะนำว่าการเป็นผู้นำเพื่อให้คนอื่นวิ่งตามนั้น คุณจะ ต้องวิ่งหนีคนอื่นอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก สิ่งที่ทำ ๆ กันก็จะมีคู่แข่งทำตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อถึงเวลาที่ใครก็ตามเติบโตจนกลายเป็นผู้นำก็จะกลายเป็นคนที่ขี่หลังเสือที่ต้องระวังอยู่ตลอดเวลา มิให้ ตกจากหลังเสือ

สร้างจุดเด่นให้เห็นความแตกต่าง ข้อนี้ก็สืบเนื่องจากการเป็นผู้นำในข้างต้น เพราะถ้าต้องยืนอยู่ในตำแหน่งผู้นำตลาด สิ่งสำคัญจะต้องสร้างจุดเด่นด้านต่าง ๆ เพื่อให้แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ในตลาด โดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบการจะให้ความสำคัญกับความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ความเป็นผู้นำจะต้องมีความแตกต่างในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การให้บริการ การพัฒนาบุคลากร ภาพลักษณ์ขององค์กร ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม เห็นว่าการสร้างความแตกต่างนั้นมีการพูดกันบ่อยมาก แต่จะทำให้ชัดเจนได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและตั้งใจของแต่ละคน ที่สำคัญไม่ควรใช้มุมมองของตนเองมองความแตกต่าง แต่ต้องให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นแตกต่างหรือเหมือนกับชาวบ้าน ซึ่งจะส่งผลต่อความ ล้มเหลวและความสำเร็จต่อธุรกิจนั้นๆ

คิดและทำในสิ่งที่เป็นไปได้ มีข้อแนะนำว่าผู้ที่จะประสบความสำเร็จนั้นไม่ควรคิดเล็กแล้วทำใหญ่ หรือคิดใหญ่หรือทำเล็กเหมือนอย่างที่คนอื่น ๆ เขาทำกัน แต่ควรทำในสิ่งที่เป็นไปได้และเกิดประโยชน์ต่อลูกค้าและธุรกิจ เนื่องจากมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเลยที่ทำในสิ่งที่เกินกำลัง ผลที่ตามมาก็คือ ไปไม่ไหวก็ต้องพับเสื่อกลับบ้านเก่าไป รวมทั้งผู้ที่ทำในสิ่งที่อยู่ในฝัน ผลที่ตามมาก็คือ ความฝันย่อมเป็นความฝันอยู่เสมอ แต่การทำธุรกิจในยุคนี้จะต้องทำในสิ่งที่เป็นไปได้ และตรงกับความต้องการของลูกค้า เพราะสิ่งที่ลูกค้าต้องการถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นอย่าคิดทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำแต่เราไม่สามารถทำได้อย่างเด็ดขาด แต่จงคิดและทำในสิ่งที่เป็นไปได้ ที่สำคัญลูกค้าต้องยอมรับได้ด้วย

การบริหารภาพลักษณ์ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องทำก็คือ การบริหารและจัดการเรื่องภาพลักษณ์ ของธุรกิจให้เป็นผู้ที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพราะหากเป็นผู้นำ สร้างสรรค์ให้แตกต่าง และทำในสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ลูกค้าไม่ยอมรับเพื่อสร้างปัญหาให้สังคมในด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ส่งผลดีต่อองค์กรเลยแม้แต่น้อย เนื่องจากการทำธุรกิจในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน สิ่งที่เป็นผลลบและผลบวกสามารถกระจายข่าวได้อย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นภาคธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องให้ความสำคัญเรื่องการบริหารภาพลักษณ์ให้ดูดีอยู่เสมอ

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมึน ๆ ว่าจะทำอย่างไรให้อยู่ได้ในยุคนี้ ขอแนะนำว่าแนวคิดทั้ง 4 ทำเพียงแค่นี้ก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจแล้วค่ะ